Esimiesviestinnän tehopäivä

Esimiesviestinnän tehopäivän tavoitteina on oppia mm.

 • viestimään tavoitteista selkeästi ja johdonmukaisesti
 • tunnistamaan oma viestintätyyli ja kehittämään ja hyödyntämään sitä esimiestyössä
 • tunnistamaan muiden viestintä- ja vuorovaikutustyylejä ja mukauttamaan viestintää tilanteen ja vastaanottajan mukaan
 • valitsemaan tarkoituksenmukaiset kanavat esimiesviestinnälle
 • hyödyntämään tunneälyä ja sanatonta viestintää esimiestyössä
 • tunnistamaan alisuoriutuminen ja puuttumaan siihen tehokkaasti
 • muuttamaan muutosvastarinta yhteen hiileen puhaltamiseksi
 • motivoimaan ja palkitsemaan tiimiä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Koulutuksen sisältö:

 1. Organisaation strategiasta ja tavoitteesta viestiminen

 • Esimiesviestinnän tehtävät ja tavoitteet
 • Strategian ja tavoitteiden konkretisointi omalle tiimille
 • Tarkoituksenmukaiset viestinnän kanavat
 1. Viestintä- ja vuorovaikutustyylien tunnistaminen ja hyödyntäminen

 • Esimiehen viestijäidentiteetti ja kehityskohteet
 • Viestintä- ja vuorovaikutustyylit ja niiden mukauttaminen
 • Erilaisuuden hyödyntäminen tiimin viestinnässä
 1. Tunneäly, empatia ja sanaton viestintä

 • Tunneäly, tunteiden säätely ja empatia esimiestyössä
 • Sanaton viestintä ja kuuntelemisen taito
 • Tunneälyn ja sanattoman viestinnän hyödyntäminen viestinnässä
 • Avoimen viestintäkulttuurin edistäminen
 1. Esimiesviestinnän sudenkuopat ja haastavat viestintätilanteet

 • Esimiehen haastavat viestintätilanteet
 • Arvot, asenteet ja tarpeet viestinnässä
 1. Alisuoriutuminen ja siihen puuttuminen viestinnän keinoin

 • Mitä on alisuoriutuminen?
 • Alisuoriutumisen tunnistaminen
 • Alisuoriutumisen taustatekijät
 • Alisuorintaan puuttuminen ja ohjaaminen eteenpäin
 1. Muutosviestintä

 • Muutos ja tunteet
 • Ennakointi, suunnittelu ja muutoksen perustelut
 • Muutosviestinnän kanavat ja keskustelufoorumit
 • Muutoksen viestit ja viestinnän aikatauluttaminen
 • Muutosvastarinnan käsittely viestinnän keinoin
 1. Motivointi, palaute ja palkitseminen

 • Sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät
 • Yksilön ja ryhmän motivointi
 • Motivointi sisäisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin
 • Millainen on tehokas palaute?
 • Miten ja milloin annan palautteen?
 • Motivoivat palkitsemiskeinot
 1. Askeleet eteenpäin: päivän anti hyötykäyttöön

Koulutuksen kesto: klo 9 – 16:30
Hinta: 2800,00 euroa + alv. 24 %. Syksyn 2020 koulutuksiin nopean varaajan etu, kysy tarjous!

Kaikille avoin esimiesviestinnän tehopäivä järjestetään 22.9.2020 Tampere-talossa.

Hinta 590 euroa + alv 24% / osallistuja. Etusijalla koulutukseen ovat 7.4. 2020 syksyyn siirrettyyn koulutukseen ilmoittautuneet osallistujat, joten ole nopea – paikkoja on vain muutama jäljellä!

Lisätietoja Pauli Vuorio Puh 050 570 8163 tai Eila Lokka 050 575 1073.

Ilmoittautumiset: https://www.powercompetence.fi/lomake.html?id=39795

Eila Lokka